[ihc-register] Vui lòng kiểm tra mail mà bạn đã đăng ký và xác nhận, nếu chưa xác nhận hệ thống sẽ tự động xóa tài khoản của bạn sau 1 ngày !